Erkak va ayollar ongida tinchlik g'oyasini o'rnatish

Gallery: Portraits of Mosul by Ali Albaroodi