Erkak va ayollar ongida tinchlik g'oyasini o'rnatish

Gallery: Kopet Dag Biosphere Reserve - Islamic Republic of Iran