Erkak va ayollar ongida tinchlik g'oyasini o'rnatish

unesco_annual_report_2021.pdf