Erkak va ayollar ongida tinchlik g'oyasini o'rnatish

es-final_draft_joint_statement_unesco_prgc_-_pga_-_phrc_world_press_freedom_day_esp_002_opga.pdf