Erkak va ayollar ongida tinchlik g'oyasini o'rnatish

annex_listmemberstates_fr.pdf