Erkak va ayollar ongida tinchlik g'oyasini o'rnatish

united_nations_pacific_strategy_2018-2022_1.pdf