Erkak va ayollar ongida tinchlik g'oyasini o'rnatish

ppts_bureau.zip